D'altres entitats

- Col·legi d’Advocats de Barcelona: Índex de textos de dret civil català (1923), és una selcció de disposicions de les Constitutions y altres drets de Cathalunya, alhora que inclou disposicions de les Ordinacions de Sanctacilia, de vigència al Principat d’Andorra amb caràcter de dret supletori.