Digest

Estem preparant els continguts d’aquesta pàgina en relació al Digest ……..

El Digest és probablement el llibre que més influència ha tingut en la cultura occidental després de la Bíblia, doncs infinitat de generacions de juristes s’ha format amb el seu estudi i el seu contingut ha conformat el moderns ordenaments jurídics europeus, el que posa de relleu la seva plena vigència.

El Digest és fonamentalment una antologia d’escrits de juristes clàssics, del segle I al III d. J.c., (d’aquí el seu nom de Digest o en grec Pandectas) recopilació portada a terme fonamentalment per Tribonià per encàrrec de l’emperador Justinià entre els anys 530 i 533 a Constantinobla, i que recull 9.412 fragments ordenats en 429 títols, agrupats en 50 llibres, el que dóna idea la grandiositat de l’obra de selecció i ordenació de tota el material elaborat pels juristes al llarg de 300 anys, que es calcula en 1.625 llibres. Hi sobresurten tres juristes Ulpià, Papinià i Paule, amb preferència pel primer.

DIGEST

Leave a Reply