Dret Romà

En aquest apartat publicarem diverses fonts de dret romà, ja sigui en llatí, però especialment en català, per tal colaborar en la divulagció de textos que són díficils de trobar i que tenen no tan sols un extraordinari valor didàctic, sinó una utilitat pràctica atenent la seva aplicació quotidiana al Principat d’Andorra, en la seva condició de dret supletori.