Urbanisme

Compilació de dret urbanístic (inclou nou Reglament de construcció)

Compilació de dret urbanístic (versió en castellà)

Principis general de dret urbanístic

COMPILACIÓ CONCORDADA DE DRET URBANÍSTIC
ÍNDEX
INTRODUCCIÓ
1. SISTEMA D’ORDENACIÓ TERRITORIAL I URBANÍSTIC
1.1 MARC NORMATIU, PRINCIPIS RECTORS I COMPETÈNCIES URBANÍSTIQUES
1.1.1 Tipologia normativa i vigència del nou ordenament urbanístic
1.1.2 Desenvolupament reglamentari
1.1.3 Normativa comunal (properament ….)

Estem adaptant la compilació concordada d’acord amb les modificacions del Reglament de Construcció de 22/4/09. En breu reprendrem la publicació.