Mercantil i societari

Assessorem en totes i cadascuna de les fases de la societat, des de la seva posada en funcionament (constitució), en el seu funcionament (govern corporatiu), en el seu creixement (adquisicions i fusions) i desenvolpuament (contractació), així com en la seva més crítica (concursal).

Constitució
Disseny d’estratègies societàries
Constitució de societats
Reformes estatutàries
Reestructuració de grup de societats
Acord entre socis
Inversions estrangeres
Estructures d’inversió
Govern corporatiu
Secretaries de l’òrgan d’administració
Obligacions i responsabilitat d’accionistes i consellers
Reglament de la Junta i del Consell
Informes de govern corporatiu
Disseny d’estratègies societàries
Contractació
Noves tecnologies, e-comerç, protecció de dades, propietat industrial i intel·lectual
Contractes comercials, d’agència, distribució, franquícia i subministre
Contractes d’obra
Garanties reals i personals
Condicions generals de contratació
Adquisicions i fusions
Compravenda d’empreses
Fusions i fusions
Capital Risc
Acords d’associació

Concursal
Assessorament en situació preconcursal:
Refinançament del deute
Negociació amb bancs i entitats financeres
Preparació del procediment de suspensió de pagaments o fallida, segons s’escaigui, i seguiment del mateix
Adquisició d’actius i deutes d’empreses en crisis
Responsabilitat d’administradors

Procediments concursals:
Preparació del conveni amb els acreedores i processos de liquidació
Interlocució amb els administradors concursals
Impugnació i reconeixement de crèdits
Representació i defensa de creditors en el procediment concursal
Actuació com administradors judicials designats pels tribunals andorrans