Globalització

Per tal de donar la millor resposta a les necessitats que planteja la globalització de l’activitat econòmica, mantenim relacions de col·laboració o corresponsalia amb els millors despatxos professionals d’arreu, tant a Europa com a la resta del món, el que ens permet donar assessorament als nostres clients a tot el món, amb la col·laboració de les primeres firmes professionals establertes on es presenta la necessitat d’assessorament.
De la mateixa manera, podem oferir als clients estrangers una acurada atenció professional al Principat d’Andorra, amb la necessària coordinació amb els assessors legals d’origen.

LEGALIS-Advocats ha obtingut una bona qualificació per part de l’agència internacional “Chambers and Partners”.