Valors

La nostra missió és solucionar els seus problemes, implicar-nos en els problemes dels nostres clients d’acord amb la nostra professionalitat, experiència i capacitat de crear respostes a les seves necessitats, per tal de trobar la millor solució.

GESTIÓ
Apostem de manera decidida per la millora contínua, un procés de canvi constant i gradual adreçat a evolucionar i desenvolupar els nostres processos de prestació del servei amb la finalitat d’obtenir una major satisfacció dels nostres clients.

COMPORTAMENT ÈTIC
D’acord amb els criteris deontològics que regeixen la nostra professió, actuem exclusivament en defensa dels nostres clients, prèvia una exigent anàlisi d’incompatibilitats, amb estricte respecte al secret professional.

CLIENTS
A LEGALIS cada client és un únic, a qui cal tractar de manera personalitzada sense renunciar als estàndards de qualitat de servei, amb una prestació de servei jurídic elevada.
Els nostres clients són el més important de la nostra organització, ells ens obliguen cada dia a millorar i a oferir-los una major satisfacció, per això són un actiu essencial per al nostre creixement. Les seves exigències tècniques i suggeriments són un impuls constant per a la nostra millora i donar millors solucions.

SERVEI INTEGRAL
LEGALIS ofereix un servei integral en tots els àmbits del dret, atesa la multidisciplinarietat i professionalitat del nostre equip humà i la modernització tecnològica dels nostres recursos.
El món avança, es fa més complex, es modernitza i és cada vegada més complex, les solucions parcials ja no serveixen, només els plantejaments globals permeten solucions integrals, per això a LEGALIS el problema de cada client és analitzat en equip, per diversos professionals del dret i coordinats per un coordinador jurídic, el que garanteix al client que tot el coneixement que LEGALIS té està a la seva disposició, per tal de trobar la millor solució.