Llei de la taxa sobre el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques

El Govern notifica als obligats tributaris de la Llei de la taxa sobre el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques que el període voluntari de pagament de l’esmentada taxa sobre el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques de l’any 2010 finalitza el dia 18 d’agost del 2010.
El pagament s’ha d’efectuar a les dependències del Servei de Tràmits, edifici administratiu, carrer Prat de la Creu, núm. 62-64, Andorra la Vella.

El Comú d'Andorra suspèn temporalment la taxa sobre l’autorització de radicació

El Comú d’Andorra la Vella per Ordinació publicada al Bopa d’avui (35/22) ha suspès temporalment la Taxa sobre l’autorització de radicació, regulada en els articles 33, 34 i 35 i Annex 8, de l’Ordinació Tributària, fins que el Consell de Comú, mitjançant la pertinent ordinació, n’aprovi l’aixecament, amb la voluntat “d’incentivar l’obertura d’establiments comercials i ajudar un sector que està patint les conseqüències de la crisi” segons ha manifestat la Cònsol Major. La suspensió s’aplica igualment a les sol·licituds presentades i no resoltes a la data d’avui.

Continue reading

Impost sobre els rendiments arrendataris: Andorra la Vella

El Comú d’Andorra la Vella notifica (Bopa 31/22) als obligats tributaris de l’Impost sobre rendiments arrendataris, l’inici del termini d’un mes de l’ingrés en període voluntari de la quota tributària, a comptar del 3/6/10.
El pagament es pot realitzar en efectiu, xec o taló de compte o dipòsit bancari a les dependències comunals; o per càrrec domiciliat al compte de l’entitat bancària legalment establerta al Principat d’Andorra que designi l’obligat tributari.

Impost sobre radiació d’activitats comercials, empresarials i professionals: Ordino

El Comú d’Ordino notifica (Bopa 31/22) als obligats tributaris de l’Impost sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals, que el període voluntari pel pagament de la quota tributària corresponent, acaba el 30 de juny del 2010.
El pagament es realitza per càrrec domiciliat al compte de l’entitat bancària legalment establerta al Principat d’Andorra que designi l’obligat tributari, o subsidiàriament per ingrés davant del Departament de Finances situat a l’edifici administratiu, la placeta, 1, d’Ordino.

Impost sobre la propietat immobiliària edificada, i les taxes de higiene i enllumenat: Escaldes-Engordany

El Comú d’Escaldes-Engordany assabenta als obligats tributaris de l’impost sobre la propietat immobiliària edificada, i les taxes de higiene i enllumenat de l’any 2010, establerts als articles 9, 11 i 18 de la referida Ordinació tributària, que el període voluntari de pagament de la quota tributària acabarà als 30 dies comptats des del dia 12 de maig de 2010.
El pagament es realitza mitjançant càrrec al compte bancari designat per l’obligat tributari, o bé directament al servei de Tràmits del Comú.

Impost del Foc i Lloc, Taxa d’higiene pública i Taxa d’enllumenat públic: Sant Julià de Lòria

El Comú de Sant Julià de Lòria informa als obligats tributaris de l’impost del “Foc i Lloc”, “Taxa d’Higiene pública” i “Taxa sobre l’enllumenat públic”, que el període voluntari del pagament de les quotes tributàries corresponents acabarà el proper dia 30 de juny 2010.
El pagament es realitza per càrrec domiciliat al compte de l’entitat bancària legalment establerta al Principat d’Andorra que designi l’obligat tributari, o subsidiàriament per ingrés davant del servei de Tràmits a l’Edifici el Molí de la parròquia de Sant Julià de Lòria.

Taxa de manteniment de cementiris: Ordino

El Comú d’Ordino notifica als obligats tributaris de la Taxa de manteniment de cementiris, establert al capítol II, article 15 de l’Ordinació tributaria del Comú d’Ordino per l’any 2010, que el període voluntari pel pagament de la quota tributària corresponent, acaba el dia 11 de juny del 2010.
El pagament es realitza per càrrec domiciliat al compte de l’entitat bancària legalment establerta al Principat d’Andorra que designi l’obligat tributari, o subsidiàriament per ingrés al Departament de Finances situat al 3r. pis de l’edifici administratiu, la placeta, 1, d’Ordino.

Impost sobre la radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals; de les taxes d’higiene i enllumenat, i dels preus públics sobre instal·lació de rètols: Andorra la Vella

Els obligats tributaris de l’impost sobre la radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals; de les taxes d’higiene i enllumenat, i dels preus públics sobre instal·lació de rètols -establerts a l’Ordinació tributària (art.10, 12 i 20) i a l’Ordinació sobre preus públics (art. 4.1) d’Andorra la Vella-, han de fer el pagament de la primera meitat de la quota tributària abans de 30 dies comptats a comptar d’avui (21/4/10).
El pagament es pot realitzar per càrrec domiciliat al compte d’una entitat bancària del Principat d’Andorra, designat per l’obligat tributari, o directament al servei de tràmits del Comú d’Escaldes-Engordany, a la Casa del Comú, planta baixa.

Impost de foc i lloc: Ordino

El Comú d’Ordino notifica als obligats tributaris de l’Impost tradicional del Foc i Lloc (capítol I, del títol IV) establert a l’Ordinació tributaria del Comú d’Ordino per l’any 2010, que el període voluntari pel pagament de la quota tributària corresponent, acaba el 31 de maig del 2010.
El pagament es realitza per càrrec domiciliat al compte de l’entitat bancària legalment establerta al Principat d’Andorra que designi l’obligat tributari, o subsidiàriament per ingrés davant de la Secció d’Ingressos del Departament de Finances situat a l’edifici administratiu, la placeta, 1, d’Ordino.

Impost sobre la propietat immobiliària edificada i de la taxa de serveis públics en general vinculada: Ordino

El Comú d’Ordino notifica als obligats tributaris de l’Impost sobre la propietat immobiliària edificada (capítol II, del títol IV) i de la Taxa de serveis públics en general vinculada (article 13) establerts a l’Ordinació tributaria del Comú d’Ordino per l’any 2010, que el període voluntari pel pagament de la quota tributària corresponent, acaba el 31 de maig del 2010.
El pagament es realitza per càrrec domiciliat al compte de l’entitat bancària legalment establerta al Principat d’Andorra que designi l’obligat tributari, o subsidiàriament per ingrés davant de la Secció d’Ingressos del Departament de Finances situat a l’edifici administratiu, la placeta, 1, d’Ordino.

Instal·lació de rètols indicadors i publicitaris, i per a la instal·lació de reserves d’estacionament o guals: Ordino

El Comú d’Ordino notifica als obligats al pagament dels preus públics per la instal·lació de rètols indicadors i publicitaris (article 11) i dels preus públics per la instal·lació de reserves d’estacionament o guals (article 13) establerts a l’Ordinació de preus públics del Comú d’Ordino per l’any 2010, que el període voluntari pel pagament de la quota corresponent, acaba el 31 de maig del 2010.
El pagament es realitza per càrrec domiciliat al compte de l’entitat bancària legalment establerta al Principat d’Andorra que designi l’obligat tributari, o subsidiàriament per ingrés davant de la Secció d’Ingressos del Departament de Finances situat a l’edifici administratiu, la placeta, 1, d’Ordino.

Impost sobre la propietat immobiliària edificada: Andorra la Vella

Els obligats tributaris de l’impost sobre la Propietat Immobiliària Edificada a Andorra la Vella disposen d’un mes a comptar del 1/4/09 per fer l’ingrés en període voluntari de la quota tributària.
El pagament es pot realitzar en efectiu, xec o taló de compte o dipòsit bancari a les dependències comunals; o per càrrec domiciliat al compte de l’entitat bancària legalment establerta al Principat d’Andorra que designi l’obligat tributari.

Impost sobre els rendiments arrendataris: Escaldes-Engordany

En el termini de 30 dies a comptar d’avui acaba el termini voluntari de pagament de l’impost sobre els rendiments arrendataris de l’any 2010 a Escaldes-Engordany. El pagament es pot realitzar per càrrec domiciliat al compte d’una entitat bancària del Principat d’Andorra, designat per l’obligat tributari, o directament al servei Tràmits del Comú d’Escaldes-Engordany (Casa del Comú, planta baixa).

Taxa sobre la tinença de vehicles

El període de pagament voluntari per al pagament de la taxa sobre la tinença de vehicles finalitza el dia 22 de maig del 2010.
El pagament s’ha d’efectuar a les dependències del Servei de Tràmits, edifici administratiu, carrer Prat de la Creu, núm. 62-64, d’Andorra la Vella.

Impost sobre els rendiments arrendataris: Ordino

El Comú d’Ordino fa públic el període voluntari del pagament de la quota tributària de l’Impost sobre els rendiments arrendataris (Capítol III del títol IV) acaba el 12 de març del 2010, segon s’estableix l’Ordinació tributària del Comú d’Ordino, del 19 de desembre del 2008 publicada al BOPA núm. 96, del 31 de desembre de 2008.
El pagament es realitza per càrrec domiciliat al compte de l’entitat bancària legalment establerta al Principat d’Andorra que designi l’obligat tributari, o subsidiàriament per ingrés davant de la Secció d’Ingressos del Departament de Finances situat a l’edifici administratiu del Comú d’Ordino.

Calendari fiscal 2010: Canillo

El Comú de Canillo (Bopa 8/22) infoma del calendari fiscal per a l’exercici 2010:
- preus públics de guals i estacionaments reservats l’inici del període voluntari: 1 d’abril del 2010, acabament del període voluntari: 3 de maig del 2010 (inclòs)
- impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i les corresponents taxes del servei d’higiene pública i pel servei enllumenat públic. L’inici del període voluntari: 15 de març del 2010 Acabament del període voluntari: 16 d’abril del 2010 (inclòs).

Impost de foc i lloc i taxes sobre higiene pública, enllumenat públic i manteniment dels cementiris: Escaldes-Engordany

El Comú d’Escaldes-Engordany informa als obligats tributaris de l’impost tradicional de foc i lloc i les taxes sobre higiene pública, enllumenat públic i manteniment dels cementiris de l’any 2010, establerts a l’Ordinació tributària abans esmentada (art. 17, 9, 11 i 13); que el període voluntari de pagament de la quota tributària acabarà als 30 dies a comptar d’avui. Continue reading

Taxes d’higiene Pública i enllumenat públic, i de l’impost de radicació d’activitats: Andorra la Vella

Per edicte publicat avui al Bopa 5/22, el Comú d’Andorra la Vella assabenta als obligats tributaris de les Taxes d’Higiene Pública i d’Enllumenat Públic i a l’Impost de Radicació d’Activitats Comercials, Empresarials i Professionals, en relació amb la Classificació d’Activitats Econòmiques 65.2 Activitat de les entitats bancàries, l’inici del termini d’un mes de l’ingrés en període voluntari de la quota tributària, a comptar de demà. El pagament es pot realitzar en efectiu, xec o taló de compte o dipòsit bancari a les dependències comunals; o per càrrec domiciliat al compte de l’entitat bancària legalment establerta al Principat d’Andorra que designi l’obligat tributari.

Foc i lloc: Andorra la Vella

Per Edicte publicat al Bopa 05/22, el Comú d’Andorra la Vella notifica als obligats tributaris de l’impost del Foc i Lloc l’inici del termini d’un mes de l’ingrés en període voluntari de la quota tributària, a comptar de demà.
El pagament es pot realitzar en efectiu, xec o taló de compte o dipòsit bancari a les dependències comunals; o per càrrec domiciliat al compte de l’entitat bancària legalment establerta al Principat d’Andorra que designi l’obligat tributari.

Calendari fiscal 2010: La Massana

Per edicte al Bopa d’avui (91/21) el Comú de La Massana dóna a conèixer el calendari fiscal per l’any 2010:
- 1 de març del 2010 facturació de l’impost de taxes, tributs i serveis
- 3 de maig del 2010 facturació de l’impost d’inquilinat i dels guals comunals
- 1 de juny del 2010 facturació de l’impost de propietat
- 1 de setembre del 2010 facturació de l’impost de radicació del comerç i indústria

Impost sobre la renda dels rendiments arrendataris: Sant Julià de Lòria

Els obligats tributaris de l’impost sobre la renda provinent dels rendiments arrendataris a la parròquia de Sant Julià de Lòria, han de fer el pagament de les quotes tributàries corresponents abans el proper dia 30 de desembre d’enguany.
El pagament es pot fer per càrrec domiciliat al compte de l’entitat bancària legalment establerta al Principat d’Andorra que designi l’obligat tributari, o subsidiàriament per ingrés davant del servei de Tràmits a l’Edifici el Molí de la parròquia de Sant Julià de Lòria.

Declaració dels rendiments arrendataris de l’any 2009: Ordino

Els obligats tributaris de l’Impost sobre els rendiments arrendataris (capítol III del títol IV) establert a l’Ordinació tributaria del Comú d’Ordino per l’any 2009, tenen la data límit del 31 de gener de 2010 per lliurar la declaració dels rendiments arrendataris de l’any 2009. El Comú ha enviat per correu els impresos corresponents per fer la declaració, i alhora es poden obtenir al Servei de Tràmits, al Departament de Finances, en horari d’atenció al públic o descarregar-los de les webs: www.ordino.ad o www.ordinotramits.ad.

Impost sobre la radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals; taxes d’higiene i enllumenat: Escaldes-Engordany

Per edicte de data 10/9/09 (Bopa 65/21) el Comú d’Escaldes-Engordany informa que que el període voluntari de pagament de la segona meitat de la quota tributària de l’impost sobre la radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals; de les taxes d’higiene i enllumenat, i dels preus públics sobre instal·lació de rètols -establerts a l’Ordinació tributària (art.10, 12 i 20) i a l’Ordinació sobre preus públics (art. 4.1,) acabarà als 30 dies comptats des de la data de publicació al BOPA. El pagament es pot realitzar per càrrec domiciliat al compte d’una entitat bancària del Principat d’Andorra, designat per l’obligat tributari, o directament al servei de tràmits del Comú d’Escaldes-Engordany, a la Casa del Comú, planta baixa.

Impost de radicació i taxa d'higiene pública i enllumenat: Andorra la Vella

Els obligats tributaris de les taxes d’Higiene Pública i d’Enllumenat Públic, i de l’Impost de Radicació d’Activitats Comercials, Empresarials i Professionals, disposen a comptar d’avui del termini d’un mes per efectuar l’ingrés en període voluntari de la quota tributària. El pagament es pot realitzar en efectiu, xec o taló de compte o dipòsit bancari a les dependències comunals; o per càrrec domiciliat al compte de l’entitat bancària legalment establerta al Principat d’Andorra.

Rètol i vitrines: Andorra la Vella

Per als obligats tributaris dels preus públics de rètols i vitrines d’Andorra la Vella, s’inicia avui el termini d’un mes per a l’ingrés en període voluntari de la quota tributària. El pagament es pot realitzar en efectiu, xec o taló de compte o dipòsit bancari a les dependències comunals; o per càrrec domiciliat al compte de l’entitat bancària legalment establerta al Principat d’Andorra.

Impost de l'ISI: pagament acompte exercici 2009

En seguiment del que disposen els ‘articles 18 i 21 de la Llei 17/2004, del 3 de novembre, de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals, s’ha d’ingressar abans del 31 de juliol l’acompte de la quota de liquidació de l’ISI, en els termes establerts en l’article 16 del Reglament.

Foc i Lloc, Taxa d’higiene pública i Taxa d’enllumenat públic: Sant Julià de Lòria

Per Edicte de data 17/6/09 el Comú de Sant Julià notifica que el període voluntari del pagament de les quotes tributàries de l’impost del “Foc i Lloc”, “Taxa d’higiene pública” i “taxa d’enllumenat públic”, acabarà el proper dia 31 de juliol d’enguany. El pagament es realitza per càrrec domiciliat al compte de l’entitat bancària legalment establerta al Principat d’Andorra que designi l’obligat tributari, o subsidiàriament per ingrés davant del Servei de Tràmits a l’Edifici el Molí de la parròquia de Sant Julià de Lòria.

Impost sobre rendiments arrendataris: Andorra la Vella

Per edicte publicat al Bopa d’avui (39/21) el Comú d’Andorra notifica l’inici del termini d’un mes, acomptar de la publicació al Bopa, per a l’ingrés en període voluntari de la quota de l’Impost sobre els rendiments arrendataris. El pagament es pot realitzar en efectiu, xec o taló de compte o dipòsit bancari a les dependències comunals, o per càrrec domiciliat al compte de l’entitat bancària legalment establerta al Principat d’Andorra que designi l’obligat tributari.

Taxa sobre el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques

El Govern mitjançant Edicte publicat al Bopa d’avui (37/21), notifica que el període vountari per al pagament de la taxa sobre el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques finalitza el dia 18 d’agost del 2009. El pagament s’ha d’efectuar a les dependències del Servei de Tràmits, edifici administratiu, carrer Prat de la Creu, núm. 62-64, Andorra la Vella.

Propietat immobiliària: Escaldes-Engordany

El Comú d’Escaldes-Engordany en el Bopa d’avui (36/21) notifica als obligats tributaris de l’impost sobre la propietat immobiliària edificada de l’any 2009, que el període voluntari de pagament de la quota tributària acabarà als 30 dies a comptar d’avui. El pagament es realitza mitjançant càrrec al compte bancari designat per l’obligat tributari, o bé directament al servei de Tràmits del Comú.

Impost sobre la radicació d'activitats comercials, empresarials i professionals: Escaldes-Engordany

Els obligats tributaris de l’impost sobre la radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals; de les taxes d’higiene i enllumenat, i dels preus públics sobre instal·lació de rètols -establerts a l’Ordinació tributària (art.10, 12 i 20) i a l’Ordinació sobre preus públics (art. 4.1) a Escaldes-Engordany disposen del període voluntari de pagament de la primera meitat de la quota tributària fins el dia 7/5/09. El pagament es pot realitzar per càrrec domiciliat al compte d’una entitat bancària del Principat d’Andorra, designat per l’obligat tributari, o directament al servei de tràmits del Comú (Bopa 21/27).