Recull de la legislació i dels acords del Consell 3ª legislatura

Recull de la legislació i dels acords del Consell General de la tercera legislatura, en 3 volums; tractats internacionals, lleis qualificades, lleis ordinàries, índex cronològic i index alfabètic per matèries. Nombre de pàgines: 2896.

Recull de la legislació i dels acords del Consell General de la tercera legislatura, en 3 volums; tractats internacionals, lleis qualificades, lleis ordinàries, índex cronològic i index alfabètic per matèries.

Nombre de pàgines: 2896

Recull dels tractats i acords internacionals vigents al Principat d'Andorra 2008-09

El Ministeri d’afers exteriors del Govern d’Andorra ha pubicat el llibre intitulat “Recull dels tractats i acords internacionals vigents al Principat d’Andorra 2008-09″. Conté el nous tractats internacionals subscrits per Andorra durant els anys 2008 i 2009, i les modificacions dels subscrits en anys anteriors, alhora que adjunta un CD amb els textos en versió PDF. Conté 383 pàgines i el podeu adquirir pel preu de 16,- €.

Continue reading

Dret internacional privat del Principat d’Andorra

La Universitat d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà han editat el sisè volum de la col·lecció de dret andorrà, Dret internacional privat del Principat d’Andorra Volum II, a càrrec del Sr. Ramon Viñas i Farré, conté 373 pàgines i un p.v.p. de 26,24 euros. El volum I conté el que es denomina la part general del dret internacional privat i inclou la formació històrica, fonts i problemes d’aplicació de les normes deldret internacional privat andorrà, del dret processal civil internacional, del dret de la nacionalitat i d’estrangeria. Adopta, doncs, una concepció àmplia del dret internacional privat, seguint la tradició dels autors francesos i espanyols mes destacats. El volum 2 està destinat a les institucions del dret civil internacional i comprèn les qüestions relatives a la persona física i la seva protecció; les qüestions relatives al matrimoni, els seus efectes i els problemes de les crisis matrimonials; la filiació per naturalesa i per adopció; el punyent problema dels aliments, i, finalment, la successió per causa de mort i el trust. Un panorama, doncs, complet dins de l’ámbit escollit. El dret del comerç internacional será objecte d’un volum 3 o d’un lli­bre independent, en tant que presenta els caràcters d’una disciplina amb autonomía propia.” Del pròleg del segon volum. La presentació del llibre tindrà lloc el dia 22 de setembre, a les 19.00 hores, a l’Auditori Rocafort del Centre cultural i de congressos lauredià (Plaça de la Germandat, 7 de Sant Julià de Lòria).

Llibre

Manual pràctic del pla general de comptabilitat

La Cambra de Comerç i Indústria ha publicat el llibre intitulat Manual pràctic del pla general de comptabilitat, del què en són autors Antoni Bisbal, Vladimir Fernández, Jordi Alcobé i Jordi Figueredo, amb una edició de 5.000 exemplars que es lliuraran de manera gratuïta a les oficines de la Cambra i de Crèdit Andorrà, patrocinador de l’edició. El llibre recull en 240 pàgines tota la legislació andorrana en matèria de comptabilitat i la seva adeqüació a les normes internacionals de comptabilitat (NIC), acompanyada d’exemples pràctics.

Andorra – Unió Europea

El Govern d’Andorra la publicat l’estudiAndorra-Unió Europea. Cap al mercat interior” a càrrec dels professors universitaris Jean-Claude Berthélemy, Joaquim Llimonai Marc Maresceau, en el què fan una anàlisi de la situació actual d’Andorra respecte a la Unió Europea, i de les possibilitats i dificultats d’integració a l’EEE, Espai Econòmic Europeu, on la lliure circulació de persones, mercaderies, serveis i capitals ha d’afavorir la movilitat, la competitivitat i la innovació. Nombre de pàgines: 305 i es pot adquirir per 8,58 €.

Delictes patrimonials

La Universitat d’Andorra ha publicat el 5è volum de la col·lecció Dret Andorrà, que com en en la resta de la col·lecció parteix dels cursos de postgrau de dret andorrà que ofereix la Universitat d’Andorra. L’autor, Francesc Badia i Batalla, avui dia jubilat, és especialista en dret penal andorrà i ha ocupat els càrrecs de Veguer Episcopal, Magistrat del Tribunal de Corts i Representant del Copríncep Episcopal. Nombre de pàgines: 513 i es pot adquirir per 27,- €.

Empresa familiar i successió

El Notari en exercici al Principat Isidre Bartumeu ha publicat el llibre intitulat “Empresa familiar i successió en l’ordenament jurídic del Principat d’Andorra“, en el què aborda l’estudi de la successió en les empreses familiars a partir de la seva experiència professional. Malgrat que a la introducció deixa clar que no es tracta d’un manual d’us, el llibre conté prous elements pràctics com per a orientar qualsevol empresari o professional relacionat amb el tema. Nombre de pàgines: 123, que es pot adquirir al preu de 23,- €.