Discurs del copríncep Sarkozy davant el Consell General en motiu de la seva visita a Andorra

Senyor síndic general, senyor cap de Govern, senyores, senyors, càrrecs electes i senyores i senyors membres del Govern; senyors, senyores.
No en tingueu cap dubte; és una gran alegria per a mi haver vingut, i és, igualment, un gran honor estar per primera vegada a Andorra, avui, i poder dirigir-me al vostre Parlament en aquesta Casa de la Vall, que és el cor de la democràcia andorrana. Des de fa més de 700 anys, la vostra assemblea reflecteix la unitat política d’Andorra, que heu sabut preservar per sobre de les diferències, i fer evolucionar a través de la història. Continue reading

Codi de conducta ètica i professional per a l’administració pública

El Govern ha donat a conèixer mitjançant avís publicat al Bopa el Codi de conducta per a l’administració pública (codi de conducta i ètica professional) que pretén ser un recull de normes ja existents en la legislació actual, però alhora també un desenvolupament d’aquelles mancances o pautes poc definides, inspirats per la Recomanació nºR(2000)10 del Comitè de Ministres del Consell d’Europa sobre els Codis de conducta per als agents públics; tenint en compte que la tendència general a nivell internacional per lluitar eficaçment contra la corrupció consisteix en la unificació de criteris en matèria de cooperació mitjançant la ratificació de les Convencions Penal i Civil sobre la corrupció, del Consell d’Europa, Continue reading

Pròrroga fins al 25 d'octubre en l'anàlisi de les esmenes dels projectes de les lleis fiscals

La sindicatura ha acordat prorrogar fins el proper 25 d’octubre del 2010 la presentació de l’informe dels projectes de llei de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals del Principat d’Andorra, de l’impost sobre societats del Principat d’Andorra i de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques.

D’altra part el Govern ha anunciat que el proper dimarts 29 de juny presentarà el Projecte de llei de l’IVA que ha aprovat avui en Consell de Ministres, i que ha de substituir la majoria d’impostos indirectes existents actualment. El projecte conté un tipus general del 4,5% i reduït de l’1% per als serveis hospitalaris i sanitaris, assistència social, infància, serveis culturals, lloguers, aliments, aigües i medicaments.

Entrades anteriors: El Govern entra a tràmit parlamentari el paquet de lleis fiscals; Calendari per a la reforma tributària i convenis de doble imposició

Acord per l’accés a la universitat entre Andorra i Espanya,

S’ha publicat al Bopa l’Acord en matèria d’accés a la universitat entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya que té per objecte facilitar l’accés als estudis oficials universitaris mitjançant el reconeixement mutu, únicament per a l’accés a la universitat, dels títols, els diplomes i els certificats que constitueixen els requisits d’accés a la universitat en el sistema educatiu de cada part.
Aquest acord entrarà en vigor a la data de la darrera notificació mitjançant la qual ambdues parts es comuniquin el compliment dels requisits en matèria de tractats establerts per les legislacions internes respectives, si bé els Estats l’aplicaran provisionalment a partir de la data de signatura. Continue reading

El Consell General aprova una proposta de resolució per tal d'adoptar mesures davant el gran nombre de sentències pendents d'execució

El Consell General va aprovar per unanimitat ahir la tarda, en les conclusions al Debat de d’orientació política general del Govern, una proposta d’acord per tal d’adoptar mesures en la tramitació del gran nombre de sentències pendents d’execució, per la qual s’encomana al Govern que doti a l’administració de justícia dels mitjans humans i materials necessaris.

La proposta de resolució diu textualment:
“Encomanar al Govern l’anàlisi de la problemàtica relativa a l’execució de resolucions judicials en matèria civil, i a l’execució de sentències i actes administratius -bàsicament en els aspectes pecuniaris-, i de resoldre-la pels mitjans humans i materials escaients en el millor termini.” Continue reading

Propostes en matèria justícia i dret del discurs del Cap de govern en el debat d’orientació política general. Aposta per un Codi Civil

El discurs del Cap de govern en el debat d’orientació política general que tingut lloc aquest matí a Casa de la Vall, en matèria de drets i de justícia es diu:
“Tal com ho deia ja en el meu discurs-programa, presentat davant del Consell General el dia 28 de maig del 2009, “… una justícia ineficaç frena el desenvolupament econòmic i social d’un país mentre que el seu funcionament adequat n’assegura el progrés.” En aquesta línia el Govern té molt avançada la refosa del projecte de llei de la carrera judicial, a partir del darrer esborrany preparat pel ministeri de Justícia i Interior al final de l’any 2008. Continue reading

La Junta Electoral desestima el recurs d'una candidatura al Consell d'Administració de la CASS

Per resolució de data 26/5/10 la Junta Electoral desestima el recurs interposat contra la decisió del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, per la qual es denega una candidatura al col·legi electoral dels empresaris i de les persones que realitzen una activitat per compte propi, atès que fou presentada amb un error, en haver inclòs com a candidat que no havia cotitzat durant el mínim exigit.

Continue reading

El web de Legalis-Advocats ja us ofereix més de 1000 propostes

La permanent actualització dels continguts del web de Legalis-Advocats l’han convertit en una obligada referència en dret andorrà, el que ha merescut el reconeixement de la qualificació Google. Són  ja més de 1.000 les propostes de dret andorrà, amb ún nímin de tres continguts nous cada dia.
Les més de 150 visites diàries al web, amb més de 3.500 sol·licituds cada dia als  diferents continguts, donen compte de l’interès en les qüestions que cada dia proposem.
Gràcies pel vostre suport, que ens anima a millorar aquesta via de comunicació.

Conferència sobre La protecció del secret professional dels advocats pel Tribunal Europeu dels Dret de l'Home

El Col·legi d’Advocats d’Andorra organitza pel proper dia 11 de juny d’enguany a les 11:00 hores, la conferència sobre La protecció del secret professional dels advocats pel Tribunal Europeu dels Drets de l’Home, a càrrec del Sr. Josep Casadevall Medrano, Jutge i President de la secció, i de la SRa. Isabelle Berro-Lefevre per Mònaco, a la Cour Européenne des Droits de l’Homme; a la sala d’actes de BIBM, a l’avinguda Meritxell 96 d’Andorra la Vella. Es prega confirmació al telèfon 806930.

Conferència sobre “Com ser advocat, abans, ara i sempre” a càrrec del Sr. Miquel Roca Junyent

El Col·legi d’Advocats d’Andorra organitza en motiu la celebració de la festa patronal de Sant Raimon de Penyafort, patró de l’Advocacia, la conferència sobre “Com ser advocat, abans, ara i sempre” a càrrec del Sr. Miquel Roca Junyent, Advocat, per al proper 14 de maig d’enguany, a les 12:00 hores, a la Sala d’Actes de BIBM, Av. Meritxell, 96 d’Andorra la Vella.

La idea de la justícia

Els dies de descans serveixen també per alternar lectures.
Agafar Murakami per entendre la voluntat de córrer ara que, després de molts anys, per un pinçament no ho puc fer, o rellegir capítols dels llibres tardans de La Política d’Aristòtil, anàlisi magistral de l’hora darrera de la polis grega. Deixo Murakami per un altre dia i me’n vaig a la freda observació dels fets polítics que Aristòtil fa en estudiar La Constitució d’Atenes. Continue reading

El web de Legalis assoleix la qualificació Google de 5/10

Page Ranking Tool
D’acord amb la important evolució del nostre web i la millora dels seus continguts, Google ha augmentat la qualificació fins a 5/10, d’acord amb els paràmetres PageRank, que realitza un mesurament objectiu de la importància de les pàgines web mitjançant la resolució d’una equació amb més de 500 milions de variables i 2.000 milions de termes. En lloc de comptar enllaços directes, PageRank interpreta un enllaç de la pàgina A a la B com a un vot que la pàgina A dóna a la pàgina B. PageRank aleshores analitza la importància de la pàgina segons el nombre de vots que rep. Continue reading

Un Batlle civil fa una mitjana de 531 resolucions l'any

Els mitjans de comunicació s’han fet ressó aquests dies de les estadístiques fetes públiques per la Batllia en relació al nombre d’expedients resolts i en tràmit a 31 de desembre de 2009. Entre aquestes dades destaca que els Batlles de la secció civil resolen de mitjana 531 expedients l’any, i els de la secció penal 917. Actualment hi ha 3.355 expedients en tràmit, 2.268 corresponen a la secció civil, 167 a la secció administrativa, 94 a la secció penal i 826 a la secció d’instrucció. A la secció civil hi ha 164 expedients de més de 3 anys pendents de resoldre, 4 a l’administrativa i 85 a la secció d’instrucció.
Continue reading

Programa destinat al finançament privilegiat d’empreses i negocis

El Govern ha aprovat (Bopa 13/22) el Decret de qualificació d’interès nacional i social d’un programa destinat al finançament privilegiat d’empreses i negocis de nova creació, innovació, reconversió i projectes emprenedors, que es proposa ser un pla de suport financer a la creació de noves empreses, negocis, i als nous emprenedors, posant en valor la figura de l’empresariat que arrisca mitjançant nous productes i serveis competitius, de qualitat, innovadors i d’alt valor afegit, i que, assumint riscos, impulsen projectes empresarials que són creadors de riquesa i llocs de treball.
Continue reading

Nomenats els vocals de la Junta Electoral

En seguiment del que disposa l’article 29.2 de la Llei de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, ha estat elegida la candidatura presentada a proposta conjunta pels Grups Parlamentaris, i en sels seus mèrits designats com a vocals de la Junta Electoral els membres següents:

Vocals titulars Vocals suplents
Natàlia Pijuan Gordo Lluís M. García Sánchez
Carles Jordana Madero Ivan Alís Salguero
Josep Anton Silvestre Cánovas Sílvia Estrada Alberich

L'OCDE treu Andorra de la llista grisa de països no cooperants

Mitjançant una nota de premsa l’OCDE ha donat a conèixer que situa Andorra entre els països que han acomplert els estàndards en matèria de transparència i intercanvi d’informació en matèria fiscal, després d’haver convingut 17 acords, dels dotze necessaris, abandonant per tant la llista grisa de països no cooperants, el que ha de permetre el desenvolupament econòmic del Principat mitjançant la seva participació en el concert internacional.
Els acords signats per Andorra són els següents (s’inclouen el text íntegre dels convenis):
Continue reading

Curs d’actualització en drets fonamentals

La Universitat d’Andorra ofereix el Curs d’actualització en drets fonamentals, que pretén donar eines per a la millora de l’exercici professional dels pràctics del dret que han de recórrer cada cop més sovint a la Constitució i al Conveni per a la salvaguarda del drets humans i de les llibertats fonamentals del Consell d’Europa.
El curs té una durada de 28 hores que es desenvoluparan de març a juny del 2010. Les classes s’impartiran a la Universitat d’Andorra de les 18.30 h a les 21.30 h.
El termini d’nscripció finalitza el proper dia 26 de febrer.
Consultar el programa

El salari global mensual mitjà cotitzat per l'any 2009 es situa en 1.979,51€

El Govern ha fet públic que el salari global mensual mitjà cotitzat pel conjunt de persones assalariades a la Caixa Andorrana de Seguretat Social per a l’any 2009 és de 1.979,51 €, índex que s’utilitza per establir les bases de cotització i de càlcul per a determinades prestacions; segons s’estableix en el Decret d’aprovació de 14 d’octubre del 2009, i de manera específica per a les tarifes de les cotitzacions de les persones que realitzen una activitat per compte propi i del valor del punt de jubilació. Continue reading

Salari mínim

En seguiment dels articles 78 i 79 de la Llei 35/2008, de 18 de desembre, del Codi de relacions laborals i de l’edicte de data 2 de desembre de 2009, els salaris mínims aplicables a partir del dia 1 de gener de 2010, segons informa el Departament segons informa el Departament d’Inspecció de Treball són els següents:

CONCEPTE 14 i 15 anys 16 anys 17 anys 18 anys o més
Salari-hora 4,22€ 4,49€ 4,75€ 5,28€

Salari-dia

25,32€ 35,92€ 38,00€ 42,24€
Salari-mensual 548,60€ 778,27€ 823,33€ 915,20€
Hores-dia 6 8 8 8
Hores-setmana 30 40 40 40
Dies-vacances 30 30 30 3

D’acord amb l’article 21 de la Llei 35/2008, de 18 de desembre, del Codi de relacions laborals, els menors d’edat, compresos entre els 14 i els 16 anys d’edat, no podran tenir cap activitat laboral durant el període escolar i únicament podran treballar durant els períodes de vacances escolars fins a un màxim de dos mesos per any. Continue reading

Convocatòria de la prova d’aptitud per exercir la professió d’agent i gestor immobiliari

El Govern ha convocat la prova d’aptitud per exercir la professió d’agent i gestor immobiliari (Bopa 6/22). El període d’inscripció a la prova d’aptitud s’inicia el dia 4 de febrer del 2010 i es tancarà a les 16.00 hores del dia 8 de març del 2010. La prova, que s’efectuarà en la data esmentada, tindrà lloc a les 10.00 hores a la seu de la Universitat d’Andorra, plaça de la Germandat, núm. 7, de Sant Julià de Lòria. Continue reading

Dos nous cursos de dret andorrà a la Universitat d'Andorra

La Universitat d’Andorra ofereix dos nous cursos d’actualització en l’àmbit del dret andorrà:
CURS D’ACTUALITZACIÓ EN ADMINISTRACIÓ PÚBLICA: El principal objectiu d’aquest curs és donar eines, en l’àmbit de la normativa vigent, per millorar la qualitat del servei ofert pel personal de les administracions públiques del país. Té una durada de 45 hores que es desenvoluparan de febrer a juny del 2010. Les classes s’impartiran a la Universitat d’Andorra els dimecres de les 16 h a les 19 h.
CURS D’ACTUALITZACIÓ EN DRET SOCIAL: El programa pretén difondre les noves lleis en aquesta matèria: codi de relacions laborals, llei de la seguretat i la salut en el treball i la llei de la seguretat social. El curs té una durada de 45 hores, que tindran lloc els dimarts de les 18.30 h a les 21.30 h.
El termini d’inscripció per amdbós cursos acaba el proper 29 de gener.

Aquest matí s'ha signat l’acord d’intercanvi d’informació en matèria fiscal entre Andorra i Espanya

Aquest matí el Cap de Govern i la Ministra d’Economia i Hisenda del Govern espanyol han signat l’Acord d’intercanvi d’informació fiscal entre ambdós països, en aplicació de les previsions de la Llei 3/2009, d’intercanvi d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia, que entrarà en vigor un cop hagi estat ratificat pels parlaments dels respectius estats. Els termes de l’acord fet públics pel propi Govern estableixen que les sol·licituds d’informació han de ser molt detallades i fer referència a una persona concreta. No es poden, doncs, demanar informacions globals ni col·lectives o indeterminades. És a dir, que no hi pot haver el que s’anomena “expedicions de pesca”.
Continue reading

Nomenament de Batlles adscrits a la secció de menors

Per acord del Consell Superior de la Justícia (Bopa 92/21), i en seguiment dels recents nomenaments pels càrrecs de Batlles, s’han nomenament els Batlles adscrits a la Secció de Menors, segons es relaciona a continuació:
1.- Designar en matèria civil com a Batlles adscrits amb caràcter principal a la Secció de Menors, el Sr. David MOYNAT ROSSELL i el Sr. Xavier ESPOT ZAMORA, el primer en qualitat de Batlle Unipersonal de Menors i de President del Tribunal Col·legiat, i el segon en qualitat de Batlle unipersonal, i membre i President suplent del Tribunal Col·legiat.
2.- Designar en matèria civil com a Batlles adscrits amb caràcter secundari a la Secció de Menors, la Sra. Azahara CASCALES RUIZ i el Sr. Jaume Tor Porta, en qualitat de membres del Tribunal Col·legiat.
3.- Designar en matèria penal com a Batlles adscrits amb caràcter principal a la Secció de Menors, la Sra. Anna ESTRAGUES ARMENGOL i la Sra. Cristina BEA REBÉS, la primera en qualitat de Batlle Unipersonal de Menors i de President del Tribunal Col·legiat, i la segona en qualitat de Batlle unipersonal, i membre i President suplent del Tribunal Col·legiat.
4.- Designar en matèria penal com a Batlles adscrits amb caràcter secundari a la Secció de Menors, la Sra. Azahara CASCALES RUIZ, el Sr. Manel SANTOLÀRIA BESOLÍ, la Sra. Maria Àngels MORENO AGUIRRE i la Sra. Canòlic MINGORANCE CAIRAT en qualitat de membres del Tribunal Col·legiat.

Increment de causes civils a la Batllia

El Periòdic d’avui es fa ressó de les xifres facilitades per la Batllia, confirmades per fonts internes del sistema judicial, en el sentit d’un important augment d’expedients de la jurisdicció civil, posant la crisi econòmica com a principal causant d’aquesta situació.
Un exemple clar que demostra com afecta la delicada situació econòmica al sistema judicial es manifesta en l’augment d’expedients laborals, motivat especialment pel fort volum d’acomiadaments de personal. L’any 2007 van entrar a la Batllia 127 casos i al 2008, una mica menys, 114. Aquest any, i durant els primers 11 mesos, la xifra ja havia augmentat considerablement en relació a tot l’any anterior, concretament en 30 casos, o el que és el mateix, prop del 20%.
Les fonts consultades també denoten l’augment de procediments civils per impagaments. Les ordres judicials (per deutes inferiors a 3.000 euros) ja arriben a les 802, 76 casos més que en tot l’any passat i 254 més que al 2007. Aquests casos es beneficien pel fet de ser una classe de reclamació molt ràpida, amb un sistema de judici que no requereix advocat.
En la mateixa línia també s’ha notat un augment des del 2007 dels expedients ordinaris (per deutes més grans de 12.000 euros). Des de la Batllia es justifica aquesta dada pel fet que, amb l’augment de la desocupació, hi ha hipoteques que es queden sense pagar, i aquesta situació repercuteix directament a aquest tipus de procediments. En aquest sentit, es dóna cada vegada més la situació de qui opta per dir “aquí teniu les claus” i desvincular-se de la seva vivenda. Però de totes maneres, cal un judici posterior per acabar de resoldre la situació.
A l’altra banda de la balança, i segons van explicar les fonts internes, estan disminuint el nombre de procediments abreujats (per deutes de 3.000 a 12.000 euros). Es tracta d’una davallada que ja va iniciar-se l’any passat. Al 2007 van entrar 793 expedients; al 2008, 762, i al 2009, 543, fins al novembre.
El total d’expedients en concloure l’any serà més elevat que al 2008, tal com confirmen les fonts consultades, i al 2008 ja van incrementar-se respecte al 2009. Aquesta situació implica evidentment més volum de feina a la Batllia. Des d’aquesta entitat es considera que el sistema no està col.lapsat, com sí s’està produint a d’altres sistemes judicials pròxims a l’andorrà. No obstant això, sí que es va reconèixer que “estem atapeïts, amb molt volum d’expedients”. Un volum que, d’altra banda, la Batllia considera “assumible”.

Convocatòria de dues places de secretari judicial de Fiscalia

El Consell Superior de la Justícia convoca un concurs públic per a la cobertura de dues places en el lloc de treball de secretari/a, adscrit a la Fiscalia. Aquest lloc de treball correspon al nivell 1A del sistema de classificació del personal de l’Administració de Justícia, amb una retribució anyal bruta de 34.711,43 euros, distribuïda en tretze pagues. Es requereix nacionalitat andorrana i llicenciatura en Dret.
Per consultar la resta de requisits, condicions i proves aquí.

Renovació de l'habilitació per a exercir com a procurador

El Consell Superior de Justícia per acord de data 19/11/09, publicat al Bopa d’avui (87/21), concedeix un termini fins a les 13.00h del 31 de desembre d’enguany, per tal que els procuradors que vulgui continuar desenvolupant la seva activitat, hauran de presentar una carta sol·licitant la renovació de la seva autorització. Amb aquesta decisió es pretén tenir un control acurat de les persones que efectivament exerceixen aquesta funció, vist que de la relació de les persones admeses a exercir la representació processal de les parts davant les jurisdiccions andorranes, una part d’elles no exerceixen dita activitat per voluntat pròpia o pel fet que s’han jubilat.

El Govern desestima el recurs de reposició interposat per la UTE del Túnel dels 2 Valires contra les sancions imposades derivades d’un accident mortal

El Govern informa que ha desestimat el recurs de reposició interposat per la UTE de la boca oest del Túnel dels 2 Valires contra les sancions imposades derivades de l’accident mortal succeït el passat mes d’abril, per un import de 5.001€, per infracció greu constatada a la Llei 34/2008 del 18 de desembre, de la seguretat i la salut en el treball, en motiu de l’accident del 7 de novembre passat amb un balanç de 5 víctimes mortals, a la mateixa boca oest del Túnel dels 2 Valires; alhora que es manté l’aturada provisional de les obres en tota la boca oest.

Calendari laboral 2009

Per Decret publicat Bopa 86/21, el calenddari laboral per al 2010 Per als rams de la construcció, les indústries en general, les oficines, els establiments bancaris, les perruqueries, el transport i la distribució de mercaderies i els serveis no relacionats directament amb el turisme, són dies de festa de compliment obligatori, retribuïts i no recuperables, els dies següents:

Gener
1 Cap d’Any (divendres)
6 Reis (dimecres)

Febrer
15 Carnaval (dilluns)

Març
14 Dia de la Constitució (diumenge)

Abril
2 Divendres Sant (divendres)
5 Dilluns de Pasqua (dilluns)

Maig
1 Festa del Treball (dissabte)
24 Dilluns de Pentecosta (dilluns)

Agost
15 L’Assumpció (diumenge)

Setembre
8 Nostra Senyora de Meritxell (dimecres)

Novembre
1 Tots Sants (dilluns)

Desembre
8 Immaculada Concepció (dimecres)
25 Nadal (dissabte)
26 Sant Esteve (diumenge)

Article 2
Els treballadors dels altres sectors relacionats directament amb el turisme gaudiran de la mateixa quantitat de dies festius, retribuïts i no recuperables, però, a causa de les particularitats del sector, les festes poden traslladar-se a qualsevol altre dia, per acord entre les parts, a excepció de les festes següents:1 de gener (Cap d’Any)
14 de març (Dia de la Constitució)
1 de maig (Festa del treball)
8 de setembre (Nostra Senyora de Meritxell)
25 de desembre (Nadal)

Relleu de Miguel Herrero de Miñon al Tribunal Constitucional

La premsa d’avui es fa ressó del nomenament per part del Copríncep Episcopal del magistrat del Tribunal Constitucional Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona en substitució de Miquel Herrero de Miñón que ha finalitzat el mandat de vuit anys que se li havia encomanat. Juan Antonio Ortega va néixer a Madrid fa 70 anys, llicenciat en Dret especialitzat en Dret anglès, internacional i comparat i Llicenciat en Filosofia i Lletres, lletrat del Consell d’Estat, alhora que té una llarga trajectòria política lligada a la transició espanyola., doncs el nou magistrat del Constitucional va ocupar diverses carteres ministerials en els executius d’Adolfo Suárez i de Leopoldo Calvo-Sotelo i va participar en el desenvolupament de la Constitució del 1978 i en l’informe de reforma que es va fer el 2006. Com a advocat, Ortega ha desenvolupat els càrrecs de director d’afers institucionals i corporatius de Repsol entre 1995 i el 2002, així com assessor d’empreses del sector energètic com Gas Natural, Campsa o la Compañía Logística de Hidrocarburos, entre d’altres.

El Govern informa que reduirà els terminis per a l'oberta de comerços

El Govern informa que els tràmits administratius d’obertura de comerços es reduiran fins a un màxim de 3 setmanes mitjaçant l’agilització dels tràmits administratius d’obertura de comerços, treball que s’està duent a terme en l’àmbit de la Taula de turisme i comerç. La mesura podria ser una realitat com a molt tard a principi de l’any vinent.

Queixes del sector en relació als terminis per constituir una societat i obrir un comerç.

Projecte de llei per a la modificació de la Llei de comptabilitat

El Govern va aprovat dimecres passat un el Projecte llei de modificació de la Llei de Comptabilitat pel qual s’incrementa de 100.000 a 250.000 euros el llindar per poder acollir-se al règim simplificat, en els comptes que a partir de l’1 de gener del 2010 les empreses hauran de presentar corresponents a l’exercici 2009; alhora que estableix, a diferència de l’actual normativa en vigor, un règim sancionador. En l’apartat de sancions es preveuen sancions de fins a 60.000 euros per a les faltes molt greus, la quantia es ponderaria proporcionalment al nombre de treballadors, a més de les sancions accessòries, com la prohibició de ser contractat per l’administració durant un màxim de tres anys. Aquestes s’aplicaran un cop exhaurit el període de sis mesos que la llei estableix per presentar els comptes, que s’inicia l’1 de gener del 2010, i després del mes addicional per inscriure l’acord pres per cada consell d’administració al registre de societats. S’entén per infracció greu l’incompliment de guardar correctament la informació comptable, negar-se a exhibir els documents comptables i justificatius, i l’incompliment de dipositar un exemplar dels comptes anuals, i si s’escau, de l’informe d’auditoria, al registre de societats.

Consulta el Projecte de Llei

Queixes en relació als terminis per a la constitució d'una societat i l'obertura d'un comerç

El sector empresarial i els advocats han manifestat queixes en relació al termini superior de dos mesos per tal de constituir una societat, a quin termini cal afegir un mes suplementari per a l’obertura d’un comerç, terminis que sens dubte perjudiquen l’activitat econòmica, tal com es va posar de relleu recentment en el semirari organitzat per Banc SabadellAndorra a càrrec del notari Isidre Bartumeu en relació a la Llei d’inversions estrangeres; termini que és fins a 5 vegades superior a la mitjana de la OCDE, segons es desprèn de les dades que proporciona la pàgina web Doing Busines.

Vulneració de la Llei de protecció de dades en la publicació al BOPA d'un llistat de deutors

Segons es fa ressó avui el Periòdic d’Andorra, l’Agència de Protecció de Dades per resolució de 8 d’octubre d’enguany a una denúncia que li ha estat presentada, entén que el Comú d’Encamp ha vulnerat la Llei de protecció de dades, per la publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra d’un llistat de deutors de l’impost de la propietat immobiliària, constant que en aquesta llista s’hi incloïen el número de cens de les persones i la referència cadastral de les propietats que vulneren el deure de confidencialitat del Comú, ja que es tracta de més dades personals que les estrictament necessàries. Segons l’APDA, el Comú es va extralimitar en les seves funcions incloent dades referents al número de cens de les persones, així com el número de referència cadastral i els metres quadrats de les propietats sobre les quals hi havia el deute. Segons l’Agència aquestes dades permeten que terceres persones tinguin accés a les propietats de l’interessat i a la situació de les propietats, i que el contingut de la publicació és desproporcionat respecte a la finalitat de notificar els tributaris d’un deute pendent sobre l’impost de propietats. Per aquest motiu s’insta el Comú a adoptar aquelles mesures d’ordre intern que impedeixin que, en el futur, es produeixi una nova infracció de la llei de Protecció de dades.

L’agència de Protecció de dades, sempre segons el Periòdic d’Andorra, formula un seguit de recomanacions de cara a futures publicacions al BOPA de dades de caràcter personal, en el sentit que:
- és preceptiva la legitimitat de la publicació en qüestió, i que cal respectar el criteri de proporcionalitat de la informació, és a dir, que no s’han de difondre més dades de les necessàries per assolir la finalitat de la publicació;
- s’insta a vetllar perquè les dades difoses siguin correctes i actualitzades, i es recomana limitar temporalment la seva difusió;
- anonimitzar les dades de caràcter personal quan es tracti d’afers relacionats amb resolucions judicials, la comissió d’infraccions o la imposició de sancions.

El Consell Superior de la Justícia vol regular l'activitat de procurador

Segons recull el Diari d’Andorra en l’edició d’avui, en motiu de l’obertura de l’any judicial el president del Consell Superior de la Justícia va anunciar la intenció de regular normativament l’activitat de procurador, en l’àmbit de les professions liberals.

El president del Consell superior de la justícia igualment va donar a conèixer que en l’últim any judicial les diferents seccions de la Batllia han tramitat 45.252 expedients i n’han evacuat prop de 16.000, el que suposa l’existència tan sols per aquest any de 29.551 expedients pendents de resoldre, el que suposa 7.639 més que els de l’any judicial precedent, dels quals 22.909 responen a actes administratius, majoritàriament per impagament de deutes; afirmant que els mitjans que avui es disposen són insuficients per atendre aquest volum de feina.

D’altra part el Cap de Govern va afirmar que la Llei de la carrera judicial podria entrar a tràmit parlamentari a principis de l’any vinent.

El Cap de Govern i el President del Consell Superior de la Justícia van coincidir en la necessitat de disposar d’un codi de procediment civil.

Reportatge Andorra Televisió

Ja són més de 500 propostes!!

El nostre web després de mes de vuit mesos en funcionament ha assolit les 500 propostes en diversos àmbits del dret andorrà, a més dels continguts en l’apartat de publicacions, tal com heu tingut l’oportunitat d’anar seguint, donant compliment al compromís de proposar, almenys, dos continguts cada dia, amb especial seguiment de l’actualitat normativa i jurisprudencial.
Hem d’agrair els comentaris de suport i ànim a aquests continguts, de les subscripcions per RSS o els butlletins mensuals, així com l’interès que ha despertat la nostra proposta, el que ens anima a seguir, i si cap millorar, el repte de proposar matèries d’informació i debat sobre el nostre dret.

El Govern entra a tràmit parlamentari el Projecte de llei de signatura electrònica

El Govern ha entrat a tràmit parlamentari el Projecte de llei de signatura electrònica que té per objecte la determinació dels conceptes bàsics que cal considerar pel que fa a la signatura electrònica, les modalitats i els efectes; la regulació dels certificats electrònics; la regulació de la prestació de serveis de certificació, inclosos especialment els requisits i les obligacions d’aquesta activitat; les responsabilitats de les persones que intervenen en la transmissió de missatges signats electrònicament; l’acreditació dels prestadors de serveis; el règim administratiu de supervisió i control, i, per últim, el règim sancionador.

Conferència internacional d'autoritats de protecció de dades i privacitat

Del 4 al 6 de novembre d’enguany es celebrarà a Madrid, amb participació de l’Agència andorrana, la Conferència internacional d’autoritats de protecció de dades i privacitat, que reuneix, amb caràcter anual, a les màximes autoritats i institucions garants de la protecció de dades i la privacitat ia experts en la matèria, amb l’objecte d’analitzar l’imparable desenvolupament que estan experimentant les tecnologies de la informació i sobre totes elles Internet, una eina imprescindible en la societat actual, però sobre la qual cal reflexionar davant la proliferació de nous serveis, com les xarxes socials, pel seu impacte en l’àmbit de la protecció de dades i la privacitat. Sense deixar de banda la influència de les noves tecnologies, un dels temes capitals sobre els quals girarà la conferència serà l’educació dels menors, un repte estratègic en el món digital cap al qual evolucionem a grans passos. La protecció de dades com a element estratègic en l’àmbit empresarial i les transferències internacionals de dades en un món globalitzat seran altres dels eixos de la conferència. Seran també objecte de discussió i anàlisi, nous models publicitaris i noves tècniques comercials, i la seva incidència en l’àmbit de la protecció de dades. El binomi seguretat – privacitat serà altres de les qüestions que els experts reunits a Madrid estudiaran a fons, especialment, en relació a aquells sistemes que plantegen major controvèrsia com la proliferació de dispositius de videovigilància, o els que fan servir a manera de suport el propi cos humà, com la biometria, i l’ús s’estén en terrenys cada vegada més quotidians i diversos.

Podeu consultar el programa de la Conferència.

Calendari per a la reforma tributària i convenis de doble imposició

El ministre d’Economia i Finances Pere López ha presentat avui en roda de premsa el calendari previst per la reforma tributària, d¡’acord amb el següent desplegament:
- el dia 20 d’agost el Govern farà arribar als grups parlamentaris els 3 projectes de llei: Projecte de llei de l’impost sobre societats del Principat d’Andorra, Projecte de llei de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques i Projecte de llei de l’impost sobre la renda dels no residents.
- el dia 11 de setembre el Govern entrarà a tràmit parlamentari els 3 projectes de llei.
- i abans de final d’any els 3 projectes de llei haurien d’estar aprovats pel Consell General.

A l’ensems el Govern ha iniciat contactes amb diferents països per tal de signar els acords d’intercanvi d’informació fiscal i que abans de la cimera del G20 de Pittsburg es voldria tenir el màxim d’acords signats. França, Espanya, Països Baixos, Bèlgica, Luxemburg, Portugal, Mònaco i Sant Marino són alguns dels països que configuren la llista de 20 jurisdiccions contactades. En aquest sentit el Govern ha entrat avui a tràmit parlamentari el projecte de llei d’intercanvi d’informació fiscal, en el qual es contempla detalladament en el seu article 4 el procediment de les peticions d’intercanvi d’informació, l’article 5 estableix diverses limitacions a l’intercanvi, mentre que l’article 6 concreta la confidencialitat. L’article 8 estableix el procediment de notificació i la possibilitat d’oposició mitjançant la presentació de recursos ja siguin administratiu o jurisdiccional, respectant el màxim de 90 dies establert per l’0CDE. Finalment, la disposició addicional del projecte de llei reforça l’INAF com a entitat de supervisió.

Consulteu l’entrada sobre els projectes de Llei de l’anterior legislatura.

Nou procediment informatitzat per als embargaments preventius

La premsa d’avui es fa ressó de la signatura del protocol de col.laboració entre el Consell Superior de Justícia i les entitats bancàries, representades per l’Associació de Bancs Andorrans, per tal d’agilitzar les tramitacions per via electrònica de tots els requeriments judicials sobre embargaments de saldos i de comptes corrents que puguin ser emesos per les diverses jurisdiccions andorranes. El protocol, però, seguirà totes les mesures de seguretat necessàries per garantir la protecció de dades. La mesura ha estat llargament reivindicada pels comuns, amb l’objectiu de poder garantir el cobrament de les sancions que s’imposen.

Orientació política del cap de govern als ministres i secretaris d'estat

El Bopa d’avui (21/53) publica el missatge d’orientació política del Cap de Govern als ministres i secretaris d’Estat, del 9 de juliol del 2009, en relació a la gestió i mètodes de treball del Govern, en el qual es fa menció, entre d’altres, als següents extrems:
“Hem de fer el necessari per eliminar qualsevol espurna d’inconstitucionalitat en els projectes de llei que es portin a l’aprovació del Consell de Ministres per a la seva ulterior tramesa al Consell General. Aquesta recomanació val també, no cal dir-ho, per a l’elaboració dels textos reglamentaris.”
“e) La societat civil està irritada pel nombre exagerat i la complexitat evident de les normes que l’Administració li imposa:
Noves disposicions que se sobreposen, sense inserir-s’hi de forma clara, a disposicions ja existents. Textos obscurs que plantegen tota mena de dificultats d’interpretació i d’aplicació.
Procediments inútilment complexos en els quals apareix l’espurna de desenvolupaments contenciosos. Disposicions, sense contingut normatiu, que només han de figurar en les exposicions de motius o en els debats. Utilització d’una mena de llenguatge codificat que només coneixen els iniciats i que dóna a l’Administració i a alguns especialistes el monopoli de la interpretació.
En conseqüència, us demano:
De verificar, abans de preparar una norma jurídica, que el problema no pot trobar una solució per altres vies com podrien ser: accions d’informació o de persuasió, negociació amb els agents socials, convenis o una millor organització dels vostres serveis.
Ens hem de preguntar sempre, abans de promoure noves regulacions, si les normes existents no són un marc jurídic suficient.
D’esforçar-vos per netejar el nostre ordenament jurídic de normes que hagin esdevingut obsoletes o inútilment exigents.
I de fer-ho afavorint el coneixement i la comprensió d’un dret davant del qual ningú pot al·legar ignorància. La codificació ofereix un marc privilegiat per reunir un cos de regles fins avui esclatat en nombrosos textos. Cal modernitzar i simplificar el dret administratiu.”

Nomenaments dels Batlles adscrits a les jurisdiccions de menors

El Consell Superior ha designat com a Batlles adscrits amb caràcter principal a la Secció de Menors, el Sr. David Moynat Rossell i el Sr. Xavier Espot Zamora, el primer en qualitat de Batlle Unipersonal de Menors i de President del Tribunal Col·legiat, i el segon en qualitat de Batlle unipersonal suplent, i membre i President suplent del Tribunal Col·legiat, així com designar com a Batlles adscrits amb caràcter secundari a la Secció de Menors, la Sra. Azahara Cascales Ruiz i el Sr. Jaume Tor Porta, en qualitat de membres del Tribunal Col·legiat.

El TS desestina la demanda de responsabilitat administrativa interposada per empreses de l’Alt Urgell pels perjudicis soferts com a conseqüència de la manca de sanejament de l’aigua del riu Valira

Per sentència de data 20/5/09, núm. 50-2009, la Sala administrativa del Tribunal Superior desestima la demanda de responsabilitat administrativa interposada per empreses de l’Alt Urgell, pels perjudicis soferts com a conseqüència de la manca de sanejament de l’aigua del riu Valira, atès que la relació de causa a efecte entre els treballs i els danys no ha quedat provada. A més, cap element demostra la existència d’una eventual falta de servei imputable a l’administració pública; en aplicació segons manifesta que corn ha jutjat aquesta Sala, (Sentencia 2000-08 del 3 de març de 2000, Recull, p. 35; Sentencia 99-13 de 17 de març de 1999, Recull, p. 537): “Un dels elements determinants de la responsabilitat administrativa és el de la causalitat, és a dir, l’existència d’una relació de causa a efecte entre l’acció o omissió que constitueix la falta de servei imputable a l’administració pública i el dany o resultat lesiu que pateix l’interessat”.

Conferència: Els sistemes urbanístics comparats a Espanya

L’AGIA organitza l’acte públic de cloenda del Curs d’Actualització sobre Fonaments Urbanístics i Immobiliaris de l’Edificació que consistirà en una classe magistral oferta per la Sra. Àngela de la Cruz, Sotsdirectora General d’Urbanisme del Ministeri de la Vivenda d’Espanya, titulada Els sistemes urbanístics comparats a Espanya. L’acte tindrà lloc el proper dimarts 30 de juny a les 16 hores a la sala d’Actes de BIBM de l’Av. Meritxell, 96 d’Andorra la Vella.

Desestimada la prejudicialitat penal en la liquidació de la cartera de valors

La Sala civil del Tribunal Superior de Justícia per sentència de data 21/5/09, autes 345/08, entén que el fet que existeixin querelles criminals contra els Administradors de la societat V. SA per fallida fraudulenta, estafa, abús de béns de la societat, abús de confiança etc., i que els Administradors puguin ser condemnats pels fets denunciats en les querelles, això no pot tenir cap conseqüència en el procediment que es limita a la liquidació de la cartera de valors de la societat V. SA i la seva assignació a cada client, procediment que es totalment independent de les actuacions fraudulentes dels Administradors, les quals només podent desembocar en un procediment d’indemnització per danys i perjudicis.

Curs sobre la Unió Europea

La Secretaria per a la Unió Europea organitza, conjuntament amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, i en col·laboració amb el Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, el XXXII Curs sobre la Unió Europea. El Curs, que reprèn el que fou impulsat en el seu dia pel Patronat Català Pro Europa, té l’objectiu d’oferir una formació especialitzada d´alt nivell sobre el funcionament de la Unió Europea i les oportunitats i reptes de futur que presenta per als seus ciutadans. A més, el curs inclou un programa de visites a Brussel·les que servirà per conèixer in situ com funcionen les principals institucions i òrgans comunitaris. A partir de la premissa segons la qual la Unió Europea és un nivell més de la nostra governança, el Curs analitza les principals institucions de la Unió i fa un repàs de les principals polítiques i accions que aquesta duu a terme, amb un èmfasi especial sobre el seu impacte a Catalunya.

Programa

El projecte SARA de la Cambra de Notaris

El Periòdic d’Andorra d’avui dóna notícia del projecte SARA (Servei d’Arxius i Registres d’Andorra) que porta a terme la Cambra de notaris del Principat, amb l’objectiu de digitalitzar, indexar i microfilmar tota la documentació jurídica i notarial del país des de fa 100 anys, un projecte que abasta més dos milions de pàgines i tots els documents annexes, com ara plànols. El projecte està contemplat en un pressupost plurianual des del 2008 fins al 2010 i suposa un cost total de 1.200.000 euros, amb la intenció d’esdevenir un referent internacional. Aquests treballs beneficiaran la creació del nou registre de la propietat, quan s’endegui la seva creació, que podrà disposar d’una tecnologia en format GPS.

Conferència sobre el control de constitucionalitat a França

En motiu de la festa patronal de l’advocacia, en honor a Sant Raimon de Penyafort, el Col·legi d’Advocats d’Andorra organitza la conferència sobre “La reforma del control de la Constitucionalitat de la Llei francesa: el recurs individual, a càrrec del Sr. Guy CANIVET, “Haut Conseiller du Conseil Constitutionnel”, que tindrà lloc el proper divendres dia 12 de juny de 2009 a les 10:00 hores a la Sala d’Actes de BIBM, Av. Meritxell, 96 d’Andorra la Vella.

Propostes en matèria de justícia i reformes legislatives en el debat d'investidura a Cap de govern

En el discurs programa d’ahir al Consell General, de qui problament serà problement el proper Cap de govern, Jaume Bartumeu, feia les següents propostes en màtèria de justícia i dret civil:
D’acord amb el mandat constitucional, la justícia actua en nom del poble andorrà i, per tant, cal que sigui concebuda com un servei als ciutadans. A més, una justícia ineficaç frena el desenvolupament econòmic i social d’un país mentre que el seu funcionament adequat n’assegura el progrés.
Volem una justícia propera a la ciutadania i amb els mitjans suficients per ser eficaç.
Per fer plenament efectiu el dret constitucional a la jurisdicció, cal adaptar o millorar alguns aspectes bàsics. Amb aquesta finalitat proposo:
• donar als batlles i als magistrats els mitjans per poder esvair qualsevol dubte sobre la independència de la justícia. Aquests passarien, entre altres, per una regulació del seu estatut;
• obtenir més rapidesa en les resolucions perquè quan el pronunciament judicial o la seva execució arriben tard es lesiona el dret a la justícia;
• ampliar els casos d’accés gratuït a la justícia per garantir el principi d’igualtat, amb la finalitat que cap persona no deixi d’exercir els seus drets per dificultat en recórrer als tribunals;
Farem avançar la llei que ha d’establir i regular la carrera judicial, la relativa a l’estructuració funcional de la Batllia –que ha d’incloure una especialització dels batlles–, i també un Codi de procediment civil que unifiqui criteris i eviti confusions i inseguretat.
Alhora, per a donar compliment al mandat de l’article 3.2 de la Constitució, hem d’impulsar l’elaboració d’un Codi Civil. Esdevé urgent codificar tota la dispersa normativa civil d’aplicació a Andorra. És una tasca que serà llarga. Però cal començar-la. I ho farem en concertació amb els grups parlamentaris i amb la col·laboració del Consell Superior de la Justícia, escoltant el Col·legi d’Advocats i el Col·legi de Notaris. Volem una justícia propera a la ciutadania i amb els mitjans suficients per ser eficaç.
Per fer plenament efectiu el dret constitucional a la jurisdicció, cal adaptar o millorar alguns aspectes bàsics. Amb aquesta finalitat proposo:
• donar als batlles i als magistrats els mitjans per poder esvair qualsevol dubte sobre la independència de la justícia. Aquests passarien, entre altres, per una regulació del seu estatut;
• obtenir més rapidesa en les resolucions perquè quan el pronunciament judicial o la seva execució arriben tard es lesiona el dret a la justícia;
• ampliar els casos d’accés gratuït a la justícia per garantir el principi d’igualtat, amb la finalitat que cap persona no deixi d’exercir els seus drets per dificultat en recórrer als tribunals;
Farem avançar la llei que ha d’establir i regular la carrera judicial, la relativa a l’estructuració funcional de la Batllia –que ha d’incloure una especialització dels batlles–, i també un Codi de procediment civil que unifiqui criteris i eviti confusions i inseguretat.
Alhora, per a donar compliment al mandat de l’article 3.2 de la Constitució, hem d’impulsar l’elaboració d’un Codi Civil. Esdevé urgent codificar tota la dispersa normativa civil d’aplicació a Andorra. És una tasca que serà llarga. Però cal començar-la. I ho farem en concertació amb els grups parlamentaris i amb la col·laboració del Consell Superior de la Justícia, escoltant el Col·legi d’Advocats i el Col·legi de Notaris.

El proper Cap de Govern pretén igualment la reforma del silenci administratiu, doncs entén que la defensa de l’interès general, que es va invocar en el moment d’establir el silenci administratiu negatiu com a norma general, ha provocat a la pràctica –per una aplicació indiscriminada d’aquesta tècnica resolutiva– una situació d’indefensió per al ciutadà. L’obligatorietat implícita de resoldre de forma expressa i motivada s’està convertint en excepció i això fa que el ciutadà, en el cas que consideri la decisió injusta i vulgui recórrer davant la jurisdicció, desconeix quins són els fonaments de dret i de fet que ha de recórrer, la qual cosa el situa en una posició de desigualtat enfront l’Administració.
Cal considerar però, que determinades matèries administratives –com poden ser nacionalitat o immigració, per exemple– requereixen una especial protecció per part de l’Estat. En aquests casos, és evident que el silenci administratiu ha de mantenir el caràcter de decisió de rebuig. Tenint en compte aquestes consideracions, cal modificar la normativa relativa al silenci administratiu, establint que generalment tingui valor de decisió d’acceptació i excepcionalment decisió de rebuig, en els casos en què ho estableixi una norma de manera expressa.

Es plantegen canvis igualment en la Llei de contractació pública per tal d’evitar una gran concentració d’obres i una elevada quantitat de subcontractacions a empreses de fora del país; en la Llei de creació de la societat pública Andorra Turisme SA, transformant-la en una societat de capital mixt per tal d’implicar activament la iniciativa privada en la promoció i la gestió del turisme; i la Llei d’inversions estrangeres –una vegada s’hagi aprovat la reforma fiscal– per facilitar i atraure les inversions amb una major seguretat jurídica.

El Govern aprova el pla d’estudis del bàtxelor en dret de la Universitat d’Andorra

Per Decret publicat al Bopa en data d’ahir (37/21) el Govern ha aporvat el pla d’estudis del bàtxelor en dret de la Universitat d’Andorra, que preveu una durada mínima dels estudis del bàtxelor en dret en format virtual és de 3 cursos acadèmics, amb una estructura semestral (6 semestres, si bé el pla tan sols fa esment de 5). D’acord amb el caràcter flexible de la matriculació cada estudiant podrà adequar la durada dels seus estudis a les seves possibilitats de dedicació. La càrrega total de feina que es requereix a l’estudiant per superar cadascuna de les matèries seixanta crèdits europeus representen el volum total de treball d’un estudiant a temps complet durant un any acadèmic. Per poder obtenir el bàtxelor en dret en format virtual cal superar els 180 crèdits del seu pla d’estudis.
El titulat amb el bàtxelor en dret pot accedir a la formació especialitzada necessària per a l’exercici professional de l’advocacia i procuradoria, així com de les professions regulades com són notaries, registres, i carrera judicial.

Estructura del pla d’estudis

El Govern aprova el Bàtxelor en Dret ofert per la Universitat d’Andorra

El Govern mitjançant la seva pàgina web informa que ahir va aprovar mirjançant decret, el pla d’estudis del Bàtxelor en Dret de la Universitat d’Andorra en format virtual. Es tracta d’uns estudis de primer cicle, que consten de 180 crèdits europeus i obligatoris. La durada mínima és de tres cursos acadèmics, dividits en sis semestres. El Bàtxelor en Dret permetrà adquirir una formació de caire generalista en el marc de les disciplines jurídiques, de tal manera que el graduat coneixerà amb precisió els conceptes bàsics del Dret, que li permetran continuar en un futur amb els estudis de segon cicle. El graduat podrà accedir a la formació especialitzada per a l’exercici de l’advocacia i de la procudoria, així com d’altres professions com les notaries, els registres i la carrera judicial.

S'inicien els treballs per a l'elaboració d'un Codi de procediments civils

D’acord amb una notícia apareguda al Diari d’Andorra, es disposa dels primers treballs encarregats pel Consell Superior de Justícia per a l’elaboració d’un Codi de Procediment Civil, un text base amb 657 articles que requereix encara de desenvolupament, segons manifesten les fonts vinculades a la comissió constituïda a l’efecte entre Magistrats, Batlles i Col·legi d’Advocats.

Increment en el nombre de judicis a la Batllia: estadístiques

El Diari d’Andorra d’avui es fa ressó de les estadístiques de la Batllia respecte el nombre de judicis pel període 2007 a 2009, en les quals s’observa un increment important en quasi tots els àmbits i de manera especialment significativa en l’àmbit laboral i arrendaments urbans, així com en el benefici de justícia gratuïta, elements que s’expliquen per la situació de crisi econòmica i que un cop més posa a prova la capacitat de resposta de la Batllia a les necessitat de la societat.

Cadastre d'allaus

El Govern ha posat a l’abast del públic la cartografia d’allaus mitjaçant la pàgina web www.cadastreallaus.ad on es pot consultar el llistat dels allaus i de les zones on hi ha risc que succeeixin aquests fenòmens naturals, eina especialment útil per a la gestió del sòl no urbanitzable segons es regula en l’article 38 de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme.

Creix en un 24% les demandes d'assitència d'un advocat gratuït per part de persones insolvents

El Periòdic d’avui es fa ressò de l’augment en un 24% de les demandes d’un advocat gratuït per part de persones insolvents, per tal d’atendre majorment casos d’acomiadaments i empreses en fallida, com a conseqüència de la crisis econòmica, alhora que planteja el retard en l’assignació de l’advocat en termini hàbil suficient per formular les demandes o recursos escaients.

La Junta Electoral entén que la iniciativa del Fòrum de la Joventud de promoure el vot jove, es contrària a la Llei electoral

La Junta Electoral per recomanació de data d’ahir entén que la iniactiva que volia endegar el Fòrum Nacional de la Joventut per tal de promoure entre els joves el vot a les properes eleccions del 26 d’abril, amb el missatge “El vot jove decideix”, és contrària a la Llei electoral i en concret al seu article 31-6, alhora que entén nogensmenys que “el sufragi actiu és, als termes de l’article 24 de la Constitució, un dret i en cap cas un deure jurídic, i per tant si l’opció de l’abstenció és tant legítima com el seu exercici, no es pot encanbir una campanya tendent a la seva incentivació en les campanyes informatives sobre les modalitats concretes de vot … no a promoure actituds actives o passives enfront dels comicis”.
Consulta la resolució aquí.

Legislar amb coherència

Montserrat Badia en un article d’opinió intitulat “Empatx legislatiu” publicat avui al Diari d’Andorra, fa una interessant, i alhora crítica, reflexió respecte el procés previ a la redacció i aprovació d’una llei, en el sentit de la necessària reflexió prèvia respecte la seva necessitat, eficàcia, intel·ligibilitat, el desenvolupament reglamentari necessari o els recursos que demanarà el text normatiu que hom es proposa aprovar.
Consulta l’article aquí.

Conferència sobre la Llei de comptabilitat

El Ministeri de Presidència organitza una sessió informativa sobre “La llei de omptabilitat i la seva aplicació pràctica”, a càrrec de Joan Oliver Alsina, analista financer i comptable. L’acte tindrà lloc dijous, dos d’abril, a les 18 hores, a la sala d’actes del Centre de Formació Professional d’Aixovall, al davant del Camp d’Esports d’Aixovall. Aquesta jornada s’adreça als empresaris i responsables dels departaments de finances i comptabilitat de les empreses. L’assistència és gratuïta.

Congrés de l'advocacia catalana

El Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya integrat pels Col·legis de Manresa, Lleida, Tortosa, Reus, Tarragona, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Barcelona, Sabadell, Granollers, Mataró, Vic, Girona i Figueres, que agrupa la totalitat dels advocats catalans, més els Col·legis de les Illes Balears, d’Andorra i el de Perpignan, ha convocat pel mes d’octubre de 2009, el III Congrés de l’Advocacia Catalana.
Els temes que es tractaran en aquest III Congrés aniran des de l’organització i la necessitat dels Col·legis Professionals fins als límits del Dret a la defensa passant per la creació d’un registre d’especialitats professionals jurídiques, la formació dels advocats, els convenis amb la Universitat per a la realització dels curs d’accés a la professió d’advocats, incrementar la utilització del català dins l’àmbit de la justícia, les relacions transfrontereres, etc.
El lloc previst per a la celebració del Congrés és el Castell de Sant Ferran, a Figueres com a Capital Catalana de la Cultura 2009.
http://www.congresadvocacia.cat
cartelo2La funció del Congrés, com a màxima expressió dels advocats catalans i de les Illes, és posar en comú tots aquells temes que preocupen en cada moment a la professió, així com mantenir un intercanvi d’opinions i experiències entre els advocats participants.

Pots participar als diferents fòrums de debat organitzats:
Les Costes
La Formació inicial de l´Advocat. La Llei d´Accés. El Màster professionalitzador
Les relacions entre l´advocat i l´Administració
El Torn d´Ofici. Problemes i macances
Les Especialitats jurídiques i la seva regulació
L’accés a la carrera judicial
Els honoraris. La quota litis i altres problemes
L´obligatorietat dels procuradors en els procediments
La recuperació dels Jutges de Pau per les faltes menors
La Mediació obligatòria
Dret de vaga dels advocats
Col·legis d´advocats. Col·legiació voluntària o obligatòria. Són necessaris?. Cal reformar-los? Col·legi únic amb delegacions. Col·legis descentralitzats de tamany mitjà o petit?
Funcionament dels jutjats: els jutjats han de treballar matí i tarda? S´han d´aturar els serveis de l´oficina judicial
Els jutjats de violència domèstica. Virtuts i defectes. Propostes per la seva millora
La jubilació de l´advocat
Ús del català pels advocats
Estrangeria
http://www.congresadvocacia.cat/html/taules_debat.html

Conferència sobre arbitratge

L’associació de consumidors i usuaris organitza per la proper dia 31 de març de 9:30 a 13:30 h. un cicle de conferències intitulat “l’arbitratge, desenllaç desitjat” al Centre de congressos d’Andorra la Vella.
Consulteu el programa:
acu

Conferència sobre els drets fonamentals de les persones

El dijous 26/3/09 a les 19:00 h. a l’Hotel Crowne Plaza, la Fundació Banca Privada d’Andorra organitza una conferència a càrrec de la Sra. Sílvia Ventura Mas, Magistrada del jutjat de 1a instància de Barcelona especialitzat en internaments psiquiàtrics i incapacitats, sota el títol: “Incapacitació i autonomia personal. Drets fonamentals de les persones“.

invitacia-conferancia-sra-salvia-ventura

Es clausura el procediment concursal de Ràdio Andorra

Després de més de 25 anys, ahir es va clausurar el procediment de fallida de l’explotació de l’emisora Ràdio Andorra, després que el Govern presentés un concordat que va ser aprovat per unanimitat. Els treballdors representats per Llorenç BALLESTER de LEGALIS-Advocats van poder cobrar la totalitat dels salaris deguts.

Pots veure aquí les declaracions de Llorenç BALLESTER de LEGALIS-Advocats.

Recull de premsa: Diari d’Andorra, El Periòdic, Bondia

Comunicat de l'Élysée en relació al secret bancari andorrà

Communiqué de la Présidence de la République

Publié le 12-03-09 à 19:38

Le Président de la République, en sa qualité de Coprince d’Andorre, s’est efforcé depuis plusieurs mois de convaincre les autorités andorranes de la nécessité de s’engager dans la voie des réformes exigées par OCDE pour que la principauté soit retirée de la liste des paradis fiscaux.

Il se réjouit que le gouvernement d’Andorre entame aujourd’hui une négociation avec l’OCDE pour mettre en œuvre un dispositif d’échanges d’informations fiscales.

L’engagement de la Principauté de lever son secret bancaire d’ici le mois de novembre 2009 et d’adapter progressivement sa législation aux standards internationaux les plus exigeants rejoint la tradition des liens historiques qui régissent ses relations avec la France.

La France souhaite maintenant négocier rapidement un accord d’échange de renseignements avec l’Andorre conforme aux standards de l’OCDE.

Declaració andorrana

Declaració franco alemana

Comunicat OCDE

Premsa : 1 2 3 4 5 6

Salari Mínim

El Servei d’Inspecció de Treball ha emès una circular informativa en relació als salaris mínims aplicables a partir del dia 1 de gener de 2009. Es fixa el salari mínim ordinari en 915,20€ mensuals. Consulta la circular.